Dodaj Ogłoszenie
SZUKAJ

Pracownik Działu Edukacji w Muzeum

10-07-2014

MUZEUM SZTUKI

Białystok

Pełny etat

Muzeum Sztuki w Łodzi poszukuje osoby na stanowisko :

Pracownik Działu Edukacji w Muzeum Pałac Herbsta


Termin składania aplikacji: 31.08.2014
Planowany termin zatrudnienia w instytucji: 1.10.2014
Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę

Wymagania:

wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: historia sztuki, historia, kulturoznawstwo, kierunki artystyczne (absolwenci ASP);
dobra znajomość języka obcego (preferowany język niemiecki);
umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury wykonywane na zajmowanym stanowisku;
obsługa komputera i urządzeń biurowych;
bardzo dobra znajomość programów z pakietu Microsoft Office;
etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;
obowiązkowość, rzetelność i terminowość;
lojalność i odpowiedzialność;
umiejętność pracy i szybkiego podejmowania decyzji w warunkach stresowych,
umiejętność pracy w zespole;
kreatywność.

Oferujemy:

Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury i sztuki;

Współpracę z ambitnym zespołem profesjonalistów;

Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i kwalifikacji.

Obowiązki:

Opracowywanie programów działań edukacyjnych w oparciu o wnętrza zabytkowe i kolekcje sztuki dawnej.
Opracowywanie programów audytoryjnych (m.in. sesje, spotkania) w oparciu o wnętrza zabytkowe i kolekcje sztuki dawnej.
Organizowanie działań edukacyjnych i wydarzeń zgodnie z zatwierdzonym planem w oparciu o wnętrza zabytkowe i kolekcje sztuki dawnej.
Utrzymywanie kontaktu z kuratoriami, ośrodkami doskonalenia nauczycieli oraz kierownictwami szkół (wszystkie poziomy kształcenia) celem popularyzowania wystaw stałych i czasowych organizowanych przez Pałac Herbsta.
Sporządzanie planów zwiedzania wystaw stałych i czasowych przez grupy zorganizowane oraz planów zajęć edukacyjnych w oparciu o wnętrza zabytkowe i kolekcje sztuki dawnej
Zapewnienie obsługi zwiedzającym muzeum, w tym oprowadzanie grup zorganizowanych i gości indywidualnych.
Współpraca z wolontariuszami w zakresie zapewnienia obsługi zwiedzającym muzeum.
Uczestniczenie w szkoleniu wolontariuszy.
Przygotowywanie działań edukacyjnych mających na celu uatrakcyjnienie zwiedzania ekspozycji stałej i wystaw czasowych (np. warsztaty, konkursy, akcje aktywnego odbioru i uczestnictwa itp.) w oparciu o wnętrza zabytkowe i kolekcje sztuki dawnej.
Organizowanie imprez, spotkań, prelekcji, koncertów itp. związanych z aktualną realizacją planu działalności.
Współpraca przy organizowaniu wystaw czasowych.
Współpraca przy przygotowywaniu do publikacji folderów, informatorów i wydawnictw popularno-naukowych związanych z działalnością Pałacu Herbsta w oparciu o wnętrza zabytkowe i kolekcje sztuki dawnej.
Dbanie o właściwe eksponowanie informacji o odbywających się w Pałacu Herbsta wystawach oraz innych wydarzeniach artystycznych i działaniach edukacyjnych.
Prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej działalności edukacyjnej oraz rodzaju i charakteru wydarzeń.


Wymagane dokumenty:

List motywacyjny;
Życiorys;
Mile widziane przygotowanie koncepcji zajęć edukacyjnych.
Uwaga!

Koniecznie dopisz w Życiorysie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobistych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926) z zm.

Pamiętaj!

Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.
Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane

Aplikacje prosimy wcisnac APLIKUJ TERAZ


Aplikuj bezpośrednio poprzez formularz

Prześlij CV
Załaduj Portfolio
Inne pliki
Maks. 40 MB. Zalecane formaty: PDF, RTF, DOC, ODT.
APLIKUJ TERAZ
« Wróć do kategorii
Czy to ogłoszenie jest fałszywe? Raportuj!