Dodaj Ogłoszenie
SZUKAJ

Kardiolog / doctor Radiology

25-05-2014

EGV

Szwecja / Sweden

Pełny etat

Poszukujemy lekarza specjalisty w dziedzinie radiologii z doświadczeniem w zakresie mammografii .

Idealny kandydat :

Specjalista w zakresie radiologii
Doświadczenie z Mammografia.
Lekarz medycyny , absolwent Szkoły Medycznej .
Profesjonalna znajomość języka angielskiego , niemieckiego lub francuskiego
Motywacja do pracy .Wysoki wsplocznik zrozumienia i wspolczucia do pacjenta w jego chorobie !
Możliwość udziału w intensywnym kursie językowym przez 6 miesięcy

Korzyści:

Dynamiczny szpital lokalny z dobrze funkcjonującym odziałem i zaangażowanym personelem poszukuje lekarza.
Wynagrodzenie miesięczne zaczyna się od 3 500 euro netto
Dobre warunki pracy i duże zainteresowanie edukacją w aktywnym środowisku nauczania
Mono-i cross- funkcjonalne środowisko z uwzględnieniem równowagi pomiędzy życiem prywatnym , dokształcania ..
Doświadczenie i zaangażowanie pracownicy/ka
Dobrze zintegrowana praca z rozwojem jakości i akredytacji w życiu codziennym
Sześć tygodni płatnego urlopu

Dodatkowe korzyści :

Sześcio-miesięczny kurs językowy dla Ciebie i Twojej rodziny i języka szwedzkiego Program pomocy , medyczne rozliczenia i bezpłatne zakwaterowanie i 700 euro dodatkowo co miesiąc
Krótka podróż do Szwecji przed kursu językowym przez sześć miesięcy , gdzie będziesz miał/a okazję odwiedzić swoje przyszłe miejsce pracy
Nauczanie kulturowe przed wyjazdem
Zakwaterowanie w Szwecji pomoc
Pomoc w procesach administracyjnych , gdy przenosisz się do Szwecji
Oferujemy porady , jeśli chodzi o podpisanie umowy
Pomożemy Ci uzyskać licencję na wykonywanie zawodu
Zgłoś się teraz !Czekamy na Ciebie.

Aby aplikowac prosimy wyslac CV w jezyku angielskim lub szwedzkim po przez wcisniecie ,,APLIKUJ TERAZ"


============================================================

Job Detail
Medical speciality: Clinical radiology
Type: Specialist
Location: Sweden, Sweden
Job description:
Specialist doctor Radiology

Sweden officially the Kingdom of Sweden is a Nordic country on the Scandinavian Peninsula in NorthernEurope.

At 450,295 square kilometers (173,860 sq mi), Sweden is the third largest country in the European Union by area, with a total population of about 9.4 million. About 85% of the population lives in urban areas. Sweden's capital city is Stockholm, which is also the largest city.

Sweden has been a member of the European Union since 1 January 1995 and is a member of the OECD. Today, Sweden is a constitutional monarchy with a parliamentary democracy form of government and a highly developed economy. Sweden has the world’s eighth highest per capita income. In 2011, it ranked fourth in the world in The Economist's Democracy Index and tenth in the United Nations’ Human Development Index. In 2010, the World Economic Forum ranked Sweden as the second most competitive country in the world.

For a better image about Sweden you can also access the following link: http://www.visitsweden.com/sweden/

For Sweden we are currently looking for a specialist doctor in the field of Radiology with experience in Mammography.

Ideal candidate:

Specialist in Radiology
Experience with Mammography
Human medicine doctor, graduate from a Medical School within the European Union + Norway, Switzerland, Lichtenstein, Iceland.
Professional command of English, German or French
Motivation for living and working abroad
Ability of taking part in the 6 months’ intensive language course
Benefits:

A dynamic, medical local hospital with well-functioning department and committed staff
Monthly salary starts from 3 500 Euros net
Good work environment and great interest in education in an active teaching environment
A mono and cross-functional environment with focus on a balanced relationship between private life, further training and production.
A department with focus on quality in each continuity of care
An experienced and committed staff
Well integrated work with quality development and accreditation in daily life
Medical and organizational development
Six weeks paid holiday
Additional Benefits:

A six month language course for you and your family and Swedish Medical Language Program with settlement assistance and free accommodation and 700 Euro per diem/ month
A short trip to Sweden prior to the six months’ language course, where you will have the opportunity to visit your future work place and living area
Cultural teaching prior to departure
Accommodation assistance in Sweden
Assistance in administrative processes when moving to Sweden
Hotline service for urgent questions
Coaching, regular evaluation and assistance in integration process
Benefits if you choose to collaborate with EGV

We will search for job opportunities according to your profile
We will offer advice when it comes to signing the contract
We will help you obtain the License to Practice so you can start work as soon as possible.
Apply now!

Aplikuj bezpośrednio poprzez formularz

Prześlij CV
Załaduj Portfolio
Inne pliki
Maks. 40 MB. Zalecane formaty: PDF, RTF, DOC, ODT.
APLIKUJ TERAZ
« Wróć do kategorii
Czy to ogłoszenie jest fałszywe? Raportuj!